Tổng hợp nguồn thông tin về các cơ hội dành cho giới trẻ (Phần 1)

Hồi học năm 3, năm 4, mình có ấp ủ dự định xây dựng 1 online network trong trường mình để kết nối và chia sẻ thông tin về các chương trình, cơ hội hay dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên khối ngành Ngôn ngữ. Tuy nhiên do bận quá nên ý … Continue reading Tổng hợp nguồn thông tin về các cơ hội dành cho giới trẻ (Phần 1)