The feelings of Christmas

I'm sure that on these days, streets and corners of Hanoi are beautifully decorated with red and white which are the colour signs of Christmas. In Germany, the atmosphere of Christmas started from late November and has been lightened till near 24th December (this period is called Advent - 4 Sundays and weeks before Christmas). … Continue reading The feelings of Christmas

Về cách sử dụng mạo từ (Articles) trong tiếng Anh

Dạo này deactivate facebook rồi nên lúc rảnh hay lên blog chơi hơn. Paper vừa rồi của mình liên quan đến việc sử dụng mạo từ trong tiếng Anh và sau khi làm paper này xong mình thấy hiểu sâu hơn chút về cách sử dụng mạo từ. Sâu hơn chút thôi chứ không dám … Continue reading Về cách sử dụng mạo từ (Articles) trong tiếng Anh

Kí túc xá sinh viên tại Đức

Trước khi đi du học, mình chưa được trải nghiệm cảm giác ở kí túc xá thực sự hoặc ở riêng tự lập là như nào ngoại trừ gần 1 tháng đi tập quân sự ở Mai Lĩnh. Mãi cho đến khi đi du học mình mới có cảm giác có một không gian riêng … Continue reading Kí túc xá sinh viên tại Đức