Những ngày ở Surabaya

Chúng tôi đến Indonesia vào khoảng thời gian nhạy cảm khi tình hình an ninh ở Đông Nam Á không được ổn định lắm. Indonesia lại là nước có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Trong 3 nước của chuyến đi lần này, Indonesia và Malaysia là những điểm "nóng" mà mọi … Continue reading Những ngày ở Surabaya

S.I.M Diary: “Speed racers” at Changi, Juanda and Denpasar Airport (p.1)

*S.I.M stands for Singapore, Indonesia and Malaysia. "S.I.M Diary" is my series of entries about my recent trip to three above countries. The first chapter of this series is the unforgettable experience I have got at Changi, Juanda and Denpasar Airport. Characters in this series: My travel mates: Riskie, Quynh Anh, Trong, Thao, Thoai Anh … Continue reading S.I.M Diary: “Speed racers” at Changi, Juanda and Denpasar Airport (p.1)