Autumn vibes

Autumn is always my favorite season of the year. It's hard to clearly say why I'm in love with this season. Maybe I'm attracted by the feeling of coolness, the scene of falling yellow leaves and the freshness of slight winds. It's the time when I can put on my lovely cardigans and enjoying cups … Continue reading Autumn vibes

Weimar – the cultural hub of Thuringia

I remember one friend from another city asked me how big Jena is. Before I gave my answer, another friend who also lives in Jena quickly responded that the radius is 1km, which means that the city centre is within one kilometer. That's why we often make a joke that it's difficult to be lost … Continue reading Weimar – the cultural hub of Thuringia

Under the stars (and the unintentional visit to Greiz)

Star light, star bright And even the mountains say goodnight I had been waiting for an overnight camping trip in the forest where I can escape from the bustle and hustle of city life to sleep inside a tent and get immersed into the nature. That's why I was so excited when my friends raised … Continue reading Under the stars (and the unintentional visit to Greiz)

Thiên đường ở trong bếp

Hôm nay Jena lại mưa. Năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái, thỉnh thoảng còn có giông, giống như mùa hè nhiệt đới ở Việt Nam. Đợt mưa này kéo dài từ cuối tuần trước, mà đã mưa là mưa cả ngày. Hôm nay và hôm qua định lên thư viện để tìm sách đọc … Continue reading Thiên đường ở trong bếp

Ở Bali, mọi chuyện rồi sẽ ổn

Khi chuẩn bị cho chuyến đi đến Indonesia, chúng tôi đã xin ban tổ chức tự đặt vé máy bay để có thể kéo dài thời gian ở lại Indo, tranh thủ ghé chơi Bali - hòn đảo xinh đẹp của Đông Nam Á. Trong suốt thời gian ở Indo, bà Ann - chủ tịch … Continue reading Ở Bali, mọi chuyện rồi sẽ ổn

Những ngày ở Surabaya

Chúng tôi đến Indonesia vào khoảng thời gian nhạy cảm khi tình hình an ninh ở Đông Nam Á không được ổn định lắm. Indonesia lại là nước có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới. Trong 3 nước của chuyến đi lần này, Indonesia và Malaysia là những điểm "nóng" mà mọi … Continue reading Những ngày ở Surabaya

My new page for photography and cooking

Well, as photography, cooking, (and recently, drawing) are my hobbies, I decided to create a new blog which is specialised for them. In order to get access to it, please click "Photolog" in the Menu of this site. This main site "Janny Nguyen Blog", from now on, is about miscellaneous writings of my thoughts, my … Continue reading My new page for photography and cooking

Chương trình Ngôn ngữ Anh tại FSU Jena

Đã lâu lắm rồi không viết một cái gì đó dài dài. Đi học, đi làm rồi tham gia nhiều hoạt động nên cứ quay cuồng liên tục. Đến bây giờ, khi mà đã thi xong và nộp draft cho giáo viên, mình mới có cảm giác thư giãn một chút. Mình đang ở kì … Continue reading Chương trình Ngôn ngữ Anh tại FSU Jena